Een woord van welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Vereniging van Eigenaars Du Meelaan, fase 1 (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer.

Deze website is bedoeld voor de eigenaren van de appartementen van dit complex.
Door aankoop van het appartementsrecht heeft de gebruikseigenaar het exclusieve gebruiksrecht van één van de appartementen verworven en is de gebruikseigenaar automatisch lid van de vereniging. Het lidmaatschap is niet opzegbaar. Elk lid van de vereniging heeft rechten en verplichtingen. Zo bestaat het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen en deel te nemen aan de besluitvorming.

De vereniging zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de gezamenlijke ruimten. Ze stelt daarvoor onder meer een begroting op en gezamenlijke leefregels in het huishoudelijk reglement. Deze worden ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering.

De documenten waarin rechten en verplichtingen zijn vastgelegd vindt u voor een deel op deze website en zijn - indien dit niet het geval is - op te vragen bij de secretaris van de VvE:

De Raad van Commissarissen van de vereniging is de beheerder van deze website en stelt opmerkingen, aanvullingen en suggesties voor deze website zeer op prijs. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris via het hierboven genoemde emailadres.