Aan- en verkoop

Hieronder kunt u een aantal van de documenten vinden betreffende aan- en verkoop.

 • Appartementsrecht

  In dit document vindt u uw rechten als eigenaar van een appartement.

 • Huishoudelijk reglement 2023

  In dit document vindt u het Huishoudelijk reglement dat is vastgesteld in maart 2023.

 • Kadastrale kaart Du Meelaan

  In dit document vindt u de kadastrale kaart van de Du Meelaan

 • Splitsingsakte

  In dit document vindt u een kopie van de splitsingsakte

 • Uittreksel splitsingsakte

  In dit document vindt u het uittreksel van de splitsingsakte

 • Toegankelijkheid voor rollators & scootmobielen

  In dit document vindt u informatie over de toegankelijkheid van rollators and scootmobielen

Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen en financiële overzichten worden jaarlijks verstrekt aan de leden. Desgewenst kunnen de verslagen - uitsluitend door de leden - worden aangevraagd bij de Bruijn en Tak via het e-mailadres: hans@debruynentak.nl