Bestuur en beheer

Bestuur

Het bestuur van de vereniging van eigenaars bestaat uit twee leden (de voorzitter en de penningmeester), maar kan uit meerdere leden bestaan. Deze worden voor onbepaalde tijd gekozen door de Algemene Vergadering van Eigenaars (AVE).

 

Beheer

Het Beheer is door de VvE ondergebracht bij het beheerkantoor De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement, Parkweg 53, 2271 AE VOORBURG. Door hen wordt onder meer de financiële administratie verzorgd. Verder onderneemt zij o.a. actie na melding van technische storingen aan de algemene voorzieningen en installaties van het complex. Eigenaars kunnen bij hen storingen melden, vragen stellen en eventueel een klacht indienen. Daarvoor is het volgende emailadres beschikbaar: hans@debruynentak.nl of telefoonnummer: 070-3256460.

Via de website van De Bruin en Tak https://www.debruynentakvgm.nl kunnen eigenaars met hun persoonlijke wachtwoord en inlogcode diverse documenten van de vereniging vinden, zoals de nieuwsflitsen en nieuwsbrieven, AVE-verslagen etc. Ga hiervoor op de site van De Bruin en Tak naar ‘vastgoedmanagement’ en klik vervolgens op de blauwe button rechtsboven of gebruik deze link: De Bruijn en Tak Inloggen klantenportaal. Na het inloggen komt u op het portaal van de VvE.

 

Kascommissie

Controle op de gelden van de vereniging, o.m. van het Fonds Groot Onderhoud vindt plaats door de penningmeester en de kascommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden en maximaal vijf leden.

 

Projectorganisatie

Vanuit het Meer-jaren-onderhouds-plan (MJOP) bepaalt het bestuur welke projecten zullen worden uitgevoerd.

Voor elk project wordt door het bestuur een projectcoördinator aangewezen. Desgewenst wordt voor een project of een projectonderdeel een tijdelijke commissie opgericht, bijvoorbeeld een bouwcommissie, verduurzamingscommissie etc. De voorzitter maakt deel uit van de commissie voor de projecten van enige omvang. Een commissie kan worden uitgebreid met één of meer eigenaars, deskundigen en externe adviseurs.

 

 

  • Inschrijving Kamer van Koophandel

    In dit document vindt u informatie over de inschrijving bij de KvK

Leden van het bestuur

vve

W.J. Dijkmans

Voorzitter
vve

T.J. Koks

Penningmeester en Algemene Zaken

Leden van Kascommissie

vve

De heer
M. Ingenhoes

vve

Mevrouw
M.L. Wils

De Bruijn en Tak

vve

De heer
H. Rosenveldt