BAVE VERDUURZAMING

‘Op weg naar een duurzaam gebouw - Een verkenning’.

 

4 november jongstleden heeft er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden met als thema ‘Op weg naar een duurzaam gebouw - Een verkenning'.
De presentatie treft u aan in het onderstaand PDF bestand.

Duurzaamheid

Aardgas zorgt voor circa 85% van de door gebouwen gebruikte energie. In de "Energienota naar een CO2-arme energievoorziening" uit 2016 wordt duidelijk dat de overheid inzet op uitfasering van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving voor 2050. Dit betekent dat binnen enkele decennia de rol van aardgas zal afnemen van 85% naar 0%. In plaats daarvan zullen andere CO2-arme energiebronnen deze rol moeten overnemen. De gemeente Zoetermeer heeft in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein opgesteld samen met de grote woningbouwcorporaties. Het doel van deze deal is om voor 2040 aardgas volledig uit te faseren in de wijk Palenstein. Om dit doel te bereiken is een plan van aanpak voor de wijk Palenstein opgesteld. In dit plan zijn de afzonderlijke projecten benoemd. Bijgaand vindt u op deze website het plan "Palenstein aardgasvrij" Plan van aanpak 2018.

Presentatie PKW Delft 13 juni 2022