NIEUWSFLITS

header

Naast de jaarlijkse algemene vergadering van eigenaren informeert de Raad van Commissarissen de eigenaren door middel van nieuwsflitsen. Tot op heden zijn de volgende nieuwsflitsen in 2019 uitgebracht: 

Nieuwsflits 1 van 7 februari 2019  

Sanering gevelbekleding 

De werkzaamheden aan de gevelbekleding zijn vrijwel geheel gereed. De RvC heeft het geïnspecteerd en goedgekeurd. Daarop zijn de stijgers bij ingang A en de bouwkeet bij ingang A verwijderd. De verwijdering van de steiger bij ingang B volgt. 

Wat overblijft zijn de verwijdering en plaatsing van nieuwe raankozijnen en deurkozijnen op de vierde etage bij huisnummes 542 en 450. Hiervoor zijn de steigers niet meer nodig. 

Schilderwerk trappenhuizen 

Het schilderwerk in de trappenhuizen heeft het afgelopen jaar de nodige krassen etc. gekregen. De RvC heeft daarom besloten dit te laten herstellen. Alvorens de herstelwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd zullen beide trappenhuizen worden gereinigd. aanstaande zaterdag 9 februari zal Mohammed met een collega beide trappenhuizen reinigen. Maandag 11 februari komen de schilders de nodige herstelwerkzaamheden uitvoeren. Wij verzoeken alle bewoners hier rekening mee te houden.